Chuyên ngành kỹ thuật thiết bị y tế

Thư viện trường có cơ sở vật chất khá tiện nghi, hiện đại, nguồn tài liệu hết sức đa dạng và phong phú. Em hay vào thư viện để tìm các sách và tạp chí liên quan để tham khảo làm các bài tiểu luận trong các môn học nghiên cứu. Em cảm thấy rất hài lòng với chất lượng tài liệu ở đây. Thư viện trường có cơ sở vật chất khá tiện nghi, hiện đại, nguồn tài liệu hết sức đa dạng và phong phú. Em hay vào thư viện để tìm các sách và tạp chí liên quan để tham khảo làm các bài tiểu luận trong các môn học nghiên cứu. Em cảm thấy rất hài lòng với chất lượng tài liệu ở đây. Thư viện trường có cơ sở vật chất khá tiện nghi, hiện đại, nguồn tài liệu hết sức đa dạng và phong phú. Em hay vào thư viện để tìm các sách và tạp chí liên quan để tham khảo làm các bài tiểu luận trong các môn học nghiên cứu. Em cảm thấy rất hài lòng với chất lượng tài liệu ở đây.

3